Strona główna

Stolarka Okienna

Biuro Projektowe

Dom Pod Klucz

Projekty gotowe domów

Kontakt
Biuro Projektowo -Inwestycyjne KONST-BUD
Od projektu do realizacji
Projekty indywidualne
Projekty branży konstrukcyjnej
Adaptacje
Certyfikaty energetyczne
Testy szczalności budynków
Testy szczalności budynków
TESTY SZCZELNOŚCI BUDYNKÓW
Szczelność konstrukcji ma bardzo duży wpływ na ilość zużywanej energii. Szczelna konstrukcja oznacza niskie koszty ogrzewania budynku oraz wysoką jakość komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń. Szczelność budynku można zweryfikować oraz podnieść w wyniku przeprowadzenia testu szczelności. Testy takie są obecnie coraz powszechniej wykonywane, co jest spowodowane wzrostem świadomości inwestorów oraz właścicieli budynków. W Niemczech testy szczelności przeprowadzane są obowiązkowo w każdym nowym budynku oddawanym do użytkowania.


 


Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 6 listopada 2008 'W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.'. Szczelność budynku ma również wpływ na jego charakterystykę energetyczną, wyznaczoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodyki  i formy sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 Budynki pasywne i energooszczędne mają podwyższone wymagania dotyczące szczelności powietrznej przegród budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami współczynnik krotności wymian przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić n50 < 0,6 1/h dla budynku pasywnego i n50 < 1,5 1/h dla budynku energooszczędnego. Osiągnięcie takich poziomów szczelności wymaga odpowiednich rozwiązań na etapie projektowym i ich starannego wykonania podczas budowy.

Nasza firma nie tylko doradza, w jaki sposób zaprojektować szczelny budynek ale sprawdza również wykonanie założeń projektowych. Sprawdzeniu szczelności budynku służy test szczelność, przeprowadzany za pomocą drzwi nawiewnych zgodnie z normą 'PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.' Test szczelności pozwala na określenie współczynnik n50 i lokalizację ewentualnych nieszczelności w obudowie budynku. Test przeprowadza się za pomocą wentylatora montowanego w drzwi lub okno. Wyniki testu szczelności są przedstawiane w formie raportu.


 
Strona głównaStolarka OkiennaBiuro ProjektoweDom Pod KluczProjekty gotowe domówKontakt